НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Владимир Ангелов, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Гимнастика
Сектор Акробатика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(287)

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 28.09.1964г. в гр. Кюстендил

През 1982 г. завършва гимназия с разширено изучаване на английски език в родния си град с пълно отличие . От м. септември 1982 г. до м. септември 1983 г. завършва школа за запасни офицери в гр.Плевен .

През 1984г. започва висшето си образование в НСА “Васил Левски”, София, което завършва с много добър успех през 1988 г.

От 01. 12. 1989 г. след като спечелва конкурс е назначен като асистент в катедра “Гимнастика” при НСА “Васил Левски”. 

От 11.01.1994г. е повишен в звание старши асистент, а на 22. 11. 2000г.– в звание главен асистент.

През 1993 г. успешно завършва международен съдийски курс за дисциплините батут и двоен мини-батут.

На 18. 06. 2001 г. вследствие на представена анотация за разработване на дисертационен труд и успешно положен изпит за кандидатски минимум , е зачислен на свободна докторантура.

През м. февруари на 2003г. е избран в УС на Българска федерация скокове на батут като председател на спортно-техническата комисия .
Владее на добро ниво (писмено и говоримо) английски и руски езици . Притежава компютърна грамотност .
      


Педагогическа дейност

Още от самото начало на преподавателската си кариера е бил научен ръководител на множество курсови работи.


Спортна дейност

Със спорт се занимава от шест годишен , но активно започва да тренира от 1978 г.


Треньорска дейност

От м. септември 1988г. до м. ноември 1989 г. работи като треньор по скокове на батут в гр. Кюстендил .


Публикации, учебници, ръководства

До момента има над  10 научни публикации в български и чужди издания.


 

Сподели във Facebook Twitter Share