НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. д-р Диана Стефанова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(408) / стая 416
E-mail: dn_stefanova@yahoo.com

Образование и кариера

Завършила е медицински институт – град Плевен. Придобита специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация.


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска и магистърска програми по следните учебни дисциплини:

  1. КТ при вътрешни болести;
  2. КТ в педиатрията;
  3. Физиотерапия и рехабилитация.


Приемно време: понеделник и четвъртък от 13.00 – 15.00 часа
НСА”В.Левски”, ул.”Гургулят” №1

??????? ??? Facebook Twitter Share