НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Георги Палакарски, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Снежни спортове
Сектор Биатлон
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(334)
E-mail: g.palakarski@gmail.com

Георги Палакарски

Сподели във Facebook Twitter Share