НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Огнян Миладинов, ДН

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(341)
Мобилен тел: 0898 77 60 53
E-mail: ogimil63@gmail.com

Образование и кариера

Основно образование: Математическа гимназия, Благоевград - 1981
Военна служба: 1981 - 1983
Висше образование:
- Висш Институт за Физическа Култура, София – 1983/84,
- Висш Институт за Физическа Култура, Москва, Русия – 1984 - 1987
Специалност: Треньор по лека атлетика и преподавател по физическа култура

Друга квалификация:
1. Математико-статистическа обработка на данни от спортно-педагогически тестове
2. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Premiere, Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver, Ulead Video Studio, Power Director и др.

Професионална квалификация:
Асистент към катедра “Лека атлетика” при Национална Спортна Академия , София - 1987
Доктор – 1996 “Кинематико-динамичните компоненти на техниката - предпоставка за усъвършенстване на техниката в скока на дължина”
Доцент – 2003
ДПН - 2008. Закономерности и индивидуални особености на техниката в хоризонталните лекоатлетически скокове.


Педагогическа дейност

Лекционен и семинарен курс: “Техника, методика на тренировка и методика на обучение в лекоатлетическите скокове”.

Лекционен курс "Основи на научно-изследователската работа в леката атлетика".


Треньорска дейност

Треньор в група скокове в клуб “КЛАСА” при НСА.


Научни интереси

Научните интереси са в областта на техниката, тренировката, методиката на обучение, методиката на преподаване в леката атлетика и по-специално в лекоатлетическите скокове.


Публикации, учебници, ръководства

1. Огнян Миладинов, Игор Мироненко, Йонко Йонов - Последните три крачки от засилването, Треньорска мисъл,
1987 г., № 6, с. 14.
2. Огнян Миладинов, Йонко Йонов, Огнян Тишинов - Динамически особености на някои скокови упражнения при скачачи на дължина, Спорт и наука, 1999 г., № 4-5 с. 12.
3. Огнян Миладинов - Кинематико-динамични взаимовръзки при отскок от място в хоризонталната и във вертикалната равнина, Спорт и наука, 1999 г., № 6, с 8
4. Огнян Миладинов - Взаимодействие с опората на последните крачки от засилването в скока на дължина, ВИФ “Г. Димитров” - Научни трудове, том XXVIII, 1988 г., книга IV, с. 41.
5. Огнян Миладинов - Изследване на кинематичните характеристики на движенията при скока на дължина със засилване, Спорт и наука, 1994 г. № 11-12, с. 8.
6. Огнян Миладинов, Апостол Славчев - Анализ на някои параметри на техниката при скок на дължина, Спорт, общество, образование – сборник с доклади от годишната научна конференция на НСА, 22-23 май 1998 г., том ІV, втора част, с. 240.
7. Огнян Миладинов - Специални упражнения за развиване на взривна сила при скачачи на дължина, Спорт и наука, 1995 г., № 2, с. 14.
8. Огнян Миладинов - Изследване на методика за прилагане на специални упражнения за взривна сила при състезатели на скок на дължина, Спорт и наука, 1996 г., № 3-4, с. 11.
9. Огнян Миладинов, Йонко Йонов, Камелия Миладинова - Класификация на средствата за скоростно-силова подготовка в скока на дължина, Спорт и наука, 1996 г., № 10 - 12, с. 10.
10. Огнян Миладинов - Анализ на поведението на състезатели на скок на дължина по време на състезание, Спорт и наука, 1999 г., № 1, с. 27.
11. Огнян Миладинов - Организация на тренировъчното натоварване в микро- и мезоциклите в скока на дължина - ХХIХ институтска научна конференция на студентите и младите научни работници, 5-6 май, 1988 г.
12. Огнян Миладинов, Апостол Славчев - Изследване на някои параметри при вертикални подскоци над препятствия, Спорт и наука, 1996 г., № 7, с. 12.
13. Огнян Миладинов, Милен Петров - Изследване динамиката на скоростта на бягането по засилването в скока на дължина, Спорт и наука, 2000 г., № 5,6, с. 3
14. Огнян Миладинов, Йонко Йонов - Изследване зависимостта на спортното постижение от обема на средствата за скоростно-силова подготовка в скока на дължина в многогодишен аспект, Спорт и наука, 2001 г. № 3, с. 3.
15. Огнян Миладинов - Още нещо за техниката на скока на дължина – “Атлетика”, 2001г. № 4, с. 32.
16. Огнян Миладинов, Димитриос Лиатакис - Изследване на някои параметри на техниката при троен скок - жени, Спорт и наука, 2001 г. № 4 с. 3
17. Михаил Каломирис, Йонко Йонов, Огнян Миладинов - Адаптация към силови натоварвания при юноши – скачачи, ІІ-ри международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация” София, 13–14.10.2001г., с. 60.
19 Огнян Миладинов – Джонатан Едуардс – 18.29 m, световен рекорд и още резерви, сп. Атлетика1 2002 г. № 5, с. 36.
20.
Ognyan Miladinov, Peter Bonov - Individual Approach in Improving the Technique of Triple Jump for Women, New Studies in athletics, 2004/4.


??????? ??? Facebook Twitter Share