НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Румяна Йонкова, доктор

Департамент ДЕОИТ
Секция Чужди езици
Сектор „Чуждоезиково обучение” (СЧО).
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(365)
Мобилен тел: 0896-77-66-05

Завършила е немска филология  в СУ “Климент Охридски” през 1976 година с втора специалност “Английски език”.
През 1984 година  завършва едногодишна следдипломна квалификация в СУ ”Климент Охридски” към катедра  “Методика на чуждоезиковото обучение” с тема на дипломната работа  “Мотивацията в чуждоезиковото обучение”.
Същата година  постъпва в НСА след успешно издържан конкурс.
Написала е учебник по немски език “ Wir uben Deutsch”.
Научните й интереси и разработки са в областта на езикознанието и методиката на чуждоезиковото обучение.

Сподели във Facebook Twitter Share