НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Татяна Андонова

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортен масаж
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(344)
E-mail: taniaandonova@yahoo.com

Образование и кариера

1984 Гимназиално образование с руски език, София
1989-1990 Полувисше медицинско образование – медицинска сестра, София
1996-2001 Висше образование – магистър по социална психология, ЮЗУ „Неофит Рилски”
1998-2001 Висше образование – учител по физическо възпитание, НСА „Васил Левски”
2005 Печели конкурс по Спортен масаж, НСА „В. Левски”, катедра „Спортна медицина”

Работа
1984-1985 БАН - лаборант
1994-1995 Болница по ортопедия и травматология –
операционна сестра
1995-2005 НСА „Васил Левски” – медицински лаборант
2001-2005 НСА „Васил Левски” – хоноруван преповател по масаж
2005 – до сега НСА „Васил Левски” – преподавател по спортен масаж

Курсове и специализации
1988-1989 Козметика, София
1991 Лечебен, спортен, козметичен масаж и зонотерапия, София
1993 Рефлексотерапия, НСА
1998 Reteaming – Психологическа програма за развитие на
работни групи и екипи, ДУБ „Александровска”
2000-2001 Su Jok Acupuncture and Therapy, Международна асоциация по Су Джок акупунктура
2005-2006 PNF Concept & Mulligan Techniques, Асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България
2006 Кинезиотейпинг, Kinesio Taping Association - НСА „Васил Левски”
2006-2007 Физикално лечение на периферни флебо-лимфедеми, Erasmus exchange – ULB Belgium – НСА „Васил Левски”
2009 Терапия с екстракти от цветове на лечебни растения по д-р Едуард Бах, ЦЗО „Едикта” - София


Педагогическа дейност

Води упражнения по спортен масаж на студенти от бакалавърската степен на Треньорски факултет, Учителски факултет и чуждестранни студенти. Преподава в курсове за преквалификация към ЦСДК на НСА.


Научни интереси

В областта на масажа и рефлексотерапията;
трансперсоналната и енергийната психология, телесно-ориентираната психотерапия.


Публикации, учебници, ръководства

Съавтор в 7 научни публикации, участия в 2 международни и 5 български конгреси и конференции.


Сподели във Facebook Twitter Share