НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6817759 Картинка 6497446 Картинка 4601094 Картинка 9398884 Картинка 4783434 Картинка 10785489 Картинка 10370040 Картинка 3053898 Картинка 8475844 Картинка 11345189

Отлично представяне на НСА на международната фитнес сцена

През мецец април, студентката от НСА „Васил Левски“ Емилия Христова – IV курс, специалност „Фитнес“ , Факултет Спорт, се класира в призовата тройка на престижните  международни състезания по културизъм и фитнес: 
9.04.2022 Балканско първенство по културизъм и фитнес,  Княжевац (Сърбия) 2 място, категория Fit Model 
16.04.2022 Hercules Macedonia 1 място, категория Fit pairs
16.04.2022 Hercules Macedonia 3 място, категория Fit model
24.04.2022 Diamond Cup Malta 1 място,  категория Wellness
24.0.2022 Diamond Cup Malta 2 място,  категория Fit pairs


 
??????? ??? Facebook Twitter Share