НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2046396 Картинка 3219938 Картинка 10744824 Картинка 11809331 Картинка 925133 Картинка 480638 Картинка 10491974 Картинка 11405891 Картинка 6369241 Картинка 10515718

На кръгла маса в НСА президентът Румен Радев представи инициативата „Спортувай с Президента“ за развиване на физическата активност сред децата и младите хора в България

В Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе кръгла маса „Спортът, децата и бъдещето“, организирана от обществения съвет „Физическо възпитание и спорт“ към президента на Република България-Румен Радев и под егидата на държавния глава.

Целите на форума бяха да се посочат ефективни начини за подобряване на здравния и психическия статус на младите българи, как да се избегнат вредните фактори и да се подобрят условията за развитието на масовия спорт.

„От развитието на масовия спорт и патриотичното възпитание зависи дали България ще бъде конкурентноспособна нация в бъдеще. Това включва както демографията, здравословния начин на живот, образованието, така и високите технологии и науката у нас. Ако искаме да имаме здрава, трудоспособна нация, ние трябва да инвестираме изключително много в профилактиката и в спорта. Това ще създаде предпоставки и за намаляване на финансовите ресурси, отделяни за лечение на заболявания“ – подчерта президентът Радев.

Във встъпителните си думи ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев изрази удовлетворението си, че взетото решение на първия Съвет за провеждане на тази кръгла маса вече е факт. „Самата тематика, която е предложена за обсъждане и за евентуалното вземане на решения за последващи действия, поставя пред нас доста сериозни актуални проблеми, свързани с физическата дееспособност на децата. Ние неведнъж сме провеждали такива прояви и няма по-логично тя да се проведе тук в НСА – основният образователен център в областта на спорта“ – заяви проф. Гешев и допълни, че се надява теоретичните насоки от кръглата маса да се пренесат и в практиката.

В рамките на форума водещи експерти в областта на психологията, медицината, педагогиката, физическото възпитание и спорта представиха информация за влошаване на здравния статус сред децата, произтичащо от обездвижване и намаляване на физическата дееспособност на учениците. Акцент в докладите беше нарастващата опасност от създаване на зависимост към информационните технологии. Бяха представени добри практики от други държави в Европа и света и методи за насърчаване на спорта сред децата.

По време на дискусиите президентът Румен Радев обяви старта на своята нова инициатива „Спортувай с Президента“ за насърчаване на физическата активност сред децата и младите хора в България. Тя има за цел изграждането на мрежа от партньорства с училища, спортни организации, институции, родители, които по думите на държавния глава, играят водеща роля за подобряване на физическия и здравния статус сред младите. Президентът призова всички заедно да обединят усилия за здравето и физическата активност на децата.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share