НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5275116 Картинка 2368912 Картинка 9707756 Картинка 9602337 Картинка 10819551 Картинка 1116317 Картинка 4221833 Картинка 8342925 Картинка 11159652 Картинка 5304096

Представяне на книгата „Хипоксия и функционален контрол в спорта“ с непубликувани изследвания на проф. Кръстьо Кръстев

Водещи експерти в областта на спортната наука и практика, много колеги и приятели събра в Национална спортна академия представянето на книгата „Хипоксия и функционален контрол в спорта“ с непубликувани досега ценни научни изследвания на проф. Кръстьо Кръстев.

Тя се издава посмъртно, благодарение на сина и дъщерята на световно признатия учен - Марин Кръстев и Людмила Капитанова, съхранили научното творчество на своя баща.

Ректорът, проф. Пенчо Гешев, припомни пред присъстващите, че освен голям учен проф. Кръстев има голям принос и в успешното управление на Академията като заместник-ректор по научната работа и дългогодишен ръководител на катедра „Физиология и биохимия“.

„Благодаря на семейството на проф. Кръстев и най-вече на Марин Кръстев, затова че поде  инициативата в памет на своя баща, на нашия колега. Да организира и издаде тази книга, в която са описани приносите му в научното осигуряване на спорта. Надявам се колегите от катедра „Физиология и биохимия“ много добре да отчитат факта, че в тази катедра са работили най-силните личности в областта на науката, и най-вече в научно-приложната дейност в областта на спорта и вярвам, че ще продължат да защитават позицията на НСА като водещ център“ – допълни проф. Гешев. Той връчи на Марин Кръстев Сертификат за дарението, което прави чрез предоставяне на книги, с които реално се обогатява научната литература на спортната Академия.

Съставителите на книгата - проф. Даниела Дашева и проф. Петър Бонов представиха научното творчество на проф. Кръстев, обръщайки внимание на непознатите досега негови научни изследвания.

Някои от изследванията, публикувани в книгата „Хипоксия и функционален контрол в спорта“ – издателство „Болид инс“, се появяват за първи път заради спортната тайна. Други от тях все още са обект на спортното разузнаване, особено комплексната методика за функционална оценка на спортисти. Тя се използва и до днес, почти без изменения. В книгата са включени интересни архиви, запазени от семейството – статии, доклади на конференции и конгреси, конкретни  резултати от изследвания, разработки на методики и системи по отделни спортове и при единичната подготовка на елитни спортисти.

Гости на събитието бяха много от колегите на проф. Кръстьо Кръстев, екипът на Националния център за научни изследвания, на който той е бил дългогодишен ръководител, понастоящем дирекция към Министерство на младежта и спорта, колеги от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share