НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7864212 Картинка 1507293 Картинка 1745962 Картинка 5189035 Картинка 1401136 Картинка 11863653 Картинка 5893164 Картинка 6723219 Картинка 9954334 Картинка 11558422

НСА стартира онлайн представяния в кандидатстудентската си кампания

С голяма активност и засилен интерес започна поредната нова инициатива на Национална спортна академия „Васил Левски“ в условията на извънредно положение, поради епидемиологичната обстановка в страната.

В продължаващия ритъм на кандидатстудентската си кампания Спортната академия се представи виртуално пред учениците от XI и XII клас на спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ в София, а първата онлайн среща – презентация премина под мотото „Успешната кариера започва тук“.

По желание на ръководството и възпитаниците на училището доц. Емил Аврамов, гл.ас. Венета Петкова и гл. ас. Милена Аврамова представиха пред бъдещите кандидат-студенти най-важните акценти в обучението във факултетите „Спорт“, „Педагогика“, „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, както и големите възможности за последваща професионална реализация.

В дискусия след презентацията преподавателите от НСА дадоха разяснения по множество въпроси във връзка с възникналите извънредни обстоятелства и кандидатстудентската кампания. Те припомниха също, че за улеснение на всички бъдещи студенти в НСА продължава целодневно да функционира Кандидатстуденското бюро, а официална информация по изискванията за кандидатстване ще има след 30 април 2020 г. Тя ще бъде публикувана на сайта на Академия, на фейсбук страницата - https://www.facebook.com/nsabg и в мобилното приложение.

НСА „Васил Левски“ изказва благодарности на директора на СУ “Ген. Владимир Стойчев“, г-н Борис Борисов, на заместник-директора, г-жа Виолина Симова, които спомогнаха за координирането на учениците и за успешното реализиране на презентацията.

За контакт:

Координатор „Кандидатстудентска кампания“:

ksk@nsa.bg

0889479189 - 10,00 ч. - 16,00 ч. (в работни дни)

 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share