Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"
 артинка 1756730  артинка 1873225  артинка 3344478  артинка 2708190  артинка 2565653  артинка 1272244  артинка 5156545  артинка 11381376  артинка 9503871  артинка 6164710

17 май Ц ƒен на български€ спорт

–ъководството на Ќационална спортна академи€ Д¬асил ЋевскиУ поздрав€ва академичната общност и своите партньори

по случай  17 май Ц ƒен€ на български€ спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта!

 

„естит празник на всички, за които спортът е професи€, призвание и начин на живот!

 

 

¬сички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share