НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ректорът на НСА се срещна със студентите задочници от първи курс

В продължение на политиката на Академията за подобряване на сътрудничеството и оказване на съдействие в цялостното обучение на нашите студенти ректорът, проф. Николай Изов, проведе работна среща с първокурсниците в задочна форма на обучение.  

Тя се състоя в обновената и модернизирана Аула Максима на Национална спортна академия “Васил Левски“, предоставяща вече  чудесни условия за образователни и обществени прояви.

Ректорът приветства новото попълнение наши възпитаници и изказа благодарност за доверието и признанието, което те имат към НСА.

В своето слово проф. Изов изтъкна основните направления в управленската програма на ръководството за мандат 2019-2023 г., насочени основно към модернизиране на базата за обучение и подготовка на студентите. Той  разясни необходимостта от бързото и ефективно прилагане на тази програма, за да може НСА да гарантира на своите студенти  възможно най-добри условия за работа в сложните предизвикателства на обществените промени и здравната обстановка.

Проф. Николай Изов представи и ангажиментите на ръководния екип за подобряване на цялостната инфраструктура на Академията, свързани с подобряване битовите условия в общежитията, модернизацията на басейн „Мадара“, условията за провеждане на учебните курсове в изнесените учебно-спортни бази на НСА, техническото оборудване на зали и кабинети. Най-голямо внимание ректорът обърна към прилагането и спазването на актуалните противоепидемични мерки, чрез които да се гарантира здравето на нашите възпитаници.

Накрая проф. Изов пожела на студентите успешно следване, призова ги към активно участие в учебната работа и пое отговорността всички техни въпроси и обективни потребности да се обсъждат и решават в условията на сътрудничество, за да имат увереност и подкрепа в подготовката им за бъдеща реализация.

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share