НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА и Медицински университет-Пловдив с двустранен договор за сътрудничество

Ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов и  ректорът на Медицински университет – Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева подписаха договор за сътрудничество,  с който регламентираха съвместната си дейност през следващите три години.

Двете институции обединяват усилията си за сътрудничество в научноизследователската, научно-приложната, експертната и информационната работа и в подготовката на специалисти – студенти от различните образователно-квалификационни степени (бакалаври, магистри, специализанти, дипломанти, докторанти).

Целта на договора е НСА и Медицински университет – Пловдив да разработват и въвеждат съвместни образователни програми, както и съвместно да участват в научни и научно-приложни изследвания, образователни и други проекти в рамките на национални и международни програми.

Проф. Николай Изов поздрави проф. Мариана Мурджева с началото на новата академична учебна година в Медицинския университет и пожела на академичната общност преди всичко здраве и много бъдещи научни успехи.

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share