НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5547879 Картинка 5592278 Картинка 8817991 Картинка 4843804 Картинка 1469730 Картинка 2093954 Картинка 11271544 Картинка 4738767 Картинка 4765338 Картинка 9078636

НСА „Васил Левски“ и спортно училище "Дръстър" град Силистра подписаха договор за сътудничество

На 17 септември 2020 год. Ректорът на НСА „В. Левски“ – проф. Николай Изов, доктор и Директорът на спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра – г-н Веселин Суров, подписаха двустранен договор за осъществяване на учебно-тренировъчни дейности в областта на спортната, учебната, научната и състезателна дейност.

Страните обединяват усилията си за реализиране на дейности в областта на специализираната спортна подготовка по видовете спорт, практикувани в СУ „Дръстър“, гр. Силистра, както и актуализиране на учебното съдържание, необходимо за развитието на спорта за високи постижения.

Съвместните дейности предвиждат в процеса на обучение студентите от НСА „Васил Левски“, обучаващи се в специалностите на факултет „Спорт“, да провеждат учебно-методически практики в спортното училище, съвместно да участват в научни и научно-приложни изследвания, както и организиране провеждането на състезания и други младежки спортни дейности, свързани с дейността на спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра.

 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share