НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Приветствие на ректора на НСА „Васил Левски“ по случай откриването на новата академична 2020/2021 г.

 

 

   Уважаеми членове на академичното ръководство, Академичния съвет и Съвета на настоятелите на Национална спортна академия „Васил Левски“,

   Скъпи студенти, преподаватели и служители,

 

За мен е изключително удоволствие и чест да Ви приветствам с откриването на новата академична учебна 2020/2021 година.

Тази година е особена за всички нас. Пандемията „COVID-19“ постави на изпитание цялото българско общество, както и образователната ни система.

Живеем в извънредно време и обстоятелствата налагаха и продължават да налагат извънредни мерки и решения, начин на живот, поведение, образователен процес.

Днес с гордост мога да кажа, че академичната ни общност се справи блестящо с изпитанията, за което благодаря на всички наши студенти, преподаватели и служители.

Все още обаче опасностите за здравето ни не са преминали и затова използвам случая да Ви призова към стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Всеки от нас носи отговорност не само за собственото си здраве, но и за здравето на хората около него. Вярвам, че заедно ще се справим и ще преодолеем трудностите!

 

Скъпи първокурсници,

Добре дошли в Национална спортна академия „Васил Левски“ – лидера на висшето спортно образование в България и Балканския регион.

Днес Вие официално встъпвате в редиците на академичната общност на нашата Алма матер.

Да бъдете част от нея е не само път за бъдещата Ви професионална реализация, а и възможност за осъществяване на Вашите идеи и мечти.

По този път, в рамките на обучението си, ще вървите с Вашите преподаватели – най-добрите експерти в спортната наука и образование.

Но знайте, че само от Вас зависи как ще развиете своя потенциал и ще осъществите идеите си за бъдещето.

Нашата мисия е да Ви дадем знания, опит, отлични условия за обучение, да Ви насърчаваме и подкрепяме.

Възползвайте се максимално от нас и възможностите, които Ви предоставяме.

На всички студенти, преподаватели и служители пожелавам здраве, успехи и удовлетворение от постиженията.

 

На добър час и успешна учебна година!

 

 

Проф. Николай Изов, доктор

Ректор на НСА „Васил Левски“

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share