НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА и УНСС ще си сътрудничат в учебната и научноизследователската дейност

Двустранен договор за съвместно сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Университета за национално и световно стопанство подписаха днес ректорите на двете висши училища – проф. Николай Изов и проф. д-р Димитър Димитров. В присъствието на цялото ректорско ръководство на УНСС двете страни подписаха споразумението, което е за срок от три години и регламентира сътрудничеството в учебно-преподавателската и научноизследователската работа.

Целта на договора между двете страни е разработване и въвеждане на съвместни образователни програми, сътрудничество в областта на науката, образованието и спорта, съвместно участие в научни и научно-приложни изследвания, образователни проекти в рамките на национални и международни научни конференции. В учебно-преподавателската сфера ще се осъществяват съвместни научни ръководства на дипломанти, ще се подготвят учебни планове, програми, учебно-методически материали, учебни пособия, помагала, стендове и работни места за експериментална и практическа работа.

В сферата на научноизследователската работа ще се организират съвместни школи за млади научни работници, научни сесии, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси. От страна на ръководството на НСА на церемонията по подписване на договора присъства и проф. Татяна Янчева – заместник-ректор по научната и международна дейност.


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share