НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4306501 Картинка 2558737 Картинка 10183578 Картинка 2591856 Картинка 8795420 Картинка 11744972 Картинка 7781601 Картинка 8605983 Картинка 10328200 Картинка 9817739

НСА и Военна академия подписаха договор за двустранно сътрудничество

 
С подписването на договор за съвместно сътрудничество ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов и началникът на Военна академия „Георги С. Раковски“, генерал – майор Груди Ангелов, скрепиха с официален документ дългогодишното отлично сътрудничество между двете институции. Споразумението регламентира отношенията и дейностите за следващите няколко години в образователната и научно-изследователската работа.

Целта на договора е двете страни да разработват и въвеждат съвместни образователни програми, както и съвместно да участват в научни и научно-приложни изследвания, образователни и други проекти в рамките на национални и международни програми. Висшите училища обединяват усилията си за сътрудничество в научноизследователската, научно-приложната, експертната и информационната работа и в подготовката на специалисти – студенти от различните образователно-квалификационни степени (бакалаври, магистри, специализанти, дипломанти, докторанти).

В сферата на научноизследователската работа ще се организират научни сесии, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси.

На церемонията по подписване на договора присъстваха и проф. д-р Иван Мазнев – заместник-ректор по учебната работа и Ирина Радевска – ръководител на Центъра за международна и проектна дейност в НСА.
 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share