Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"
 артинка 11563271  артинка 8015752  артинка 7125321  артинка 6482422  артинка 3912020  артинка 9934202  артинка 6075366  артинка 9852407  артинка 3442620  артинка 2398608

»нформаци€ за ƒен€ на јкадеми€та Ц 15 ноември

 
    ѕо повод епидемичната обстановка в държавата ръководството на Ќационална спортна академи€ Д¬асил ЋевскиУ уведом€ва академичната общност, че отбел€зването на празника на јкадеми€та Ц 15 ноември, ще е неприсъствено, с изключение на придобилите ќЌ— ДдокторУ, Ќ— Ддоктор на наукитеУ, јƒ ДдоцентУ и ДпрофесорУ в периода 15 ноември 2019 г. Ц 15 ноември 2020 г.

    ўе бъдат връчени ежегодните награди на студентите с най-висок успех в трите направлени€, както и традиционната награда на кмета на —толична община за изследователски проект в областта на спорта със значим социално-обществен принос.  — почетни плакети ще бъдат отличени дългогодишни преподаватели на јкадеми€та, навършили кръгли годишнини и  елитни български спортисти Ц студенти в Ќ—ј, постигнали успехи на световни, европейски първенства и купи. 

    –екторът, проф. Ќиколай »зов ще връчи дипломите и наградите на 13 ноември 2020 г. (петък) от 11:00 ч. в јула ћаксима Ц –екторат, при спазване на всички противоепидемични мерки и изисквани€.
 
¬сички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share