НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11185237 Картинка 5864211 Картинка 6623952 Картинка 8660833 Картинка 4554871 Картинка 10979110 Картинка 4481351 Картинка 12021029 Картинка 4844543 Картинка 9647864

Приветствие на ректора на НСА „Васил Левски“ по случай Деня на академията – 15 ноември
Уважаеми членове на Академичното ръководство, Академичния съвет и 

Настоятелството на Национална спортна академия „Васил Левски“,

скъпи студенти, преподаватели и служители,


 

За мен е чест да Ви приветствам по случай Деня на Академията – 15 ноември.

Тази дата е значима за нас, защото на нея преди 78 години започва славната история на едно от най-успешните висши училища в България – първоначално Висше училище за телесно възпитание, променяно на ВУФ, ВИФ, а днес НСА „Васил Левски“.

Нашата Академия!

Този празник ни дава възможност да припомним важността и ролята, която е имало и продължава да има нашето висше училище в изграждането, утвърждаването и просперитета на българското общество.

Историята ни е съхранила знанията, опита и постиженията на поколения наши възпитаници и членове на академичната общност с изключителен принос за развитието на българския спорт, на спортното образование, педагогиката, кинезитерапията, спортната наука и туризма.

Техният труд заслужено е получил високо признание във времето не само в България, но и по света.

Днес, стъпили на опита, с гордост мога да кажа, че вървим уверено по пътя на нашите предшественици с модерна визия за своето настояще и бъдеще, за да продължим да бъдем предпочитаното висше училище за младите хора в България. 

Скъпи студенти, преподаватели и служители, уважаеми колеги!

В навечерието на празника от основаването на нашето висше училище искам да Ви пожелая от сърце крепко здраве, енергия, нови научни постижения, творческо вдъхновение, лично щастие и много бъдещи професионални успехи.

Пазете, носете и предавайте неподражаемия дух и единството на общността на нашата Национална спортна академия „Васил Левски“, за да пребъде тя във времето.


Честит празник!

Проф. Николай Изов, доктор
        Ректор на НСА "Васил Левски"

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share