НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7105671 Картинка 389140 Картинка 6466080 Картинка 1330635 Картинка 8667161 Картинка 985439 Картинка 1272849 Картинка 6824188 Картинка 3323331 Картинка 9482829

Ректорът и министър Красен Кралев откриха реновираната хандбална зала на НСА
Министърът на младежта и спорта, Красен Кралев и ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов, откриха реновираната хандбална зала в Закрити спортни съоръжения в Студентски град.
Обновяването се извърши изцяло с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по проект „Ремонт на хандбална спортна зала“ на обща стойност 94 797,20 лева, по реда на Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. 
Ремонтът бе изпълнен в рамките на обявения срок, като в съоръжението са изградени нови трибуни с 200 седящи места, монтирани са противопожарни кранове в изпълнение на предписанията за безопасност и сигурност. Рехабилитирани са стените и са монтирани нови и по-големи стъклопакети, с цел увеличаване на осветяемостта и енергийната ефективност. Направен е основен ремонт на фоайето, пренаредено е покритието на тавана на залата, поставени са нови дървени решетки на радиаторната система, изградени са ревизионни отвори към покрива, под трибуните и са подменени  предпазните мрежи.
От името на академичната общност ректорът изказа благодарност на министър Кралев за подкрепата и личната му ангажираност в осъществяването на проекти, които подобряват условията за обучение и спорт на студентите и състезателите на Спортната академия. „Това е зала, която се ползва не само от сектор Хандбал, а се провеждат състезания и в различни спортове. Тя не беше реновирана повече от 40 години, а сега виждате една зала с нов облик, което без помощта на министър Кралев нямаше да се осъществи“ – заяви проф. Николай Изов.
Красен Кралев сподели, че Министерството на младежта и спорта ще продължи с инвестициите в базата на Академията. „Министерството ще финансира модернизацията на лекоатлетическия стадион за хвърляния и в най-скоро време предстои избор на изпълнител на обекта. Поръчката сме я пуснали, като тя ще е за около 200 хиляди лева. Смятам, че за пролетно-летния сезон Националният център за хвърляния в НСА ще може да се ползва“ – заяви спортният министър и допълни, че в България ще се изградят два Центъра за хвърляния, финансирани от държавата – в НСА и в Балчик.
 


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share