НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 634908 Картинка 8069131 Картинка 6855800 Картинка 11647472 Картинка 10619621 Картинка 427077 Картинка 698471 Картинка 8432784 Картинка 5187470 Картинка 5304225

Слово, посветено на годишнината от гибелта на Васил Левски, от председателя на общото събрание на НСА „Васил Левски“ 
Скъпи студенти, преподаватели и служители на НСА „Васил Левски“,

Признанието и почитта към идеите и делото на Васил Левски отново ни събират заедно в този февруарски ден, на който преди 148 години саможертвата на Апостола създава неговото безсмъртие и утвърждава нашето национално достойнство. 
Неговата свята личност, съизмерима с най-светлите умове на човечеството, се превърна в непоклатимата основа на българската национална идентичност, а идеите му за свобода и независимост, за социална справедливост и народно обединение, за уважение към човешкото достойнство независимо от етническа и религиозна принадлежност, прераснаха в непреходен национален идеал и средство за възпитание на младите поколения, откакто съществува третата Българска държава.
Посланията и заветите на Апостола се превърнаха в могъща сила за морално вдъхновение на народа и безпристрастна мярка за преценка пред съда на съвестта за делата на всички, които поемат отговорността да работят за своето Отечество. Ето защо необходимостта от неговото присъствие в нашите дела се превръща в мяра за самопреценка и опора на тези, които обричат себе си в служба на Отечеството. 
Идеите и животът на Апостола са понякога едничката подкрепа за тези, които в името на нашия напредък и успехи, които за изграждането на един по-достоен свят, жертват себе си, поемат върху плещите си риск и отговорности, преглъщат проявите на униние, безволие и бягство от отговорност, борят се срещу немарата и разрухата, егоизма и дребното сметкаджийство, за да останат неразбрани. Но днес обществото се нуждае именно от такива хора и от достойни дела.
Ние, възпитаниците и преподавателите на Академията, имаме особена отговорност и призвание да тачим делото и идеите на Васил Левски, защото сме приели неговото име като символ на нашата кауза в новите условия на обществено развитие. Това за нас е и дълг и чест, защото напълно съответства на нашата социално-култура мисия като национално отговорна институция. 
Днес за всички нас е важна съпричастността към живота и мисията на Академията, чрез които по свой начин даваме своя принос за напредъка и авторитета на нашата обществена култура и достойнство сред европейските народи, така, както мечтаеше Апостола.

С уважение,
Проф. Лозан Митев
 

 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share