НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2909892 Картинка 2582403 Картинка 7812535 Картинка 7274931 Картинка 936048 Картинка 4608568 Картинка 949237 Картинка 12089928 Картинка 11683247 Картинка 12089038

Осма национална олимпийска конференция събра педагози от цялата страна

Публикувано на 15 септември 2023

Осмата национална олимпийска конференция „Ролята на спорта в училище за нравствено възпитание в граждански добродетели“ се проведе на 12-13 септември 2023 г. в гр. Чепеларе.

Този значим педагогически форум, организиран съвместно от Българският олимпийски комитет, Национална спортна академия „Васил Левски“, РУО София-област и РУО- Смолян, събра 68 учители по физическо възпитание от 30 града в цялата страна.

Задачата на конференцията бе да разгледа и постави на обсъждане пътища за насърчаване на нравственото възпитание на учениците чрез изготвяне на инициативи и методики за педагогическия процес, които да ползват учителите за изграждане на добродетели в поведението на учениците.

Форумът практически осъществява на дело стратегията за сътрудничество на образователната система, общинските власти и спортните организации, като пример за търсене на решения в сложните предизвикателства на спорта.


Конференцията бе открита от кмета на Чепеларе Боран Хаджиев. Приветствие към участниците отправи и началникът на РУО-Смолян Никола Запрянов. Генералният секретар на БОК Белчо Горанов връчи почетния орден на БОК на олимпийките Милка Манева и Павлина Филипова и представи актуална информация за подготовката на България за Олимпийските прояви през следващата година.

Методическата подготовка и провеждането на форума се осъществява като резултат от успешното прилагане на постиженията от научния проект „Интегриране и хармонизация на програми за олимпийско възпитание с учебната програма и планове в уроците по физическо възпитание“, ръководен от специалисти на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Лектори на конференцията бяха проф. Лозан Митев, доц. Корнелия Найденова, гл. ас. Емилия Витанова и хон. преподавател Ваня Йорданова - координатор на международната дейност в Академията.

Специално внимание по време на работата бе отделено на 100-годишнината на БОК и неговото място в спортното движение. Участниците в конференцията – предимно възпитаници на НСА „Васил Левски“ се запознаха с последните постижения на Академията и нейния новоизменен облик, както и с възможностите за постоянна съвместна работа с учителите целогодишно чрез дейността на Образователния и олимпийски център. На всички участници бе предоставен пакет от образователни и методически материали и филми в помощ на учебния процес. Предложенията, подготвени от участниците в конференцията, ще бъдат включени в създадената обща програма за съвместната работа между БОК и НСА „Васил Левски“ по въпросите на олимпийското възпитание.

 
 


 
Facebook Twitter Share