НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1028158 Картинка 11451958 Картинка 11666020 Картинка 6124923 Картинка 2308733 Картинка 4289892 Картинка 4589119 Картинка 11275494 Картинка 1995445 Картинка 8953185

НСА проведе публично обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции

Публикувано на 06 юни 2024

Публично обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): "Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура - важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югозападен регион" се състоя в Национална спортна академия – водещ партньор по концепцията, в която участват като партньори Столична община, община Кюстендил и община Банско.

Публичното обсъждане се проведе на 6 юни, в Заседателната зала, и бе официално открито от ректора на НСА проф. Красимир Петков в присъствието на академичното ръководство, студенти, представители на държавни институции, работодателски организации, спортни федерации, медии. Сред участниците бяха зам.-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов, зам.-кметът на Столична община Никола Барбутов, кметът на Кюстендил Огнян Атанасов, началникът на РУО София-област Росица Иванова, директорът на 55 СУ „Петко Каравелов“ Таня Панчева, зам.-директорът на 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и др.

Заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов подчерта значимостта на сътрудничеството между общини и образователни институции в предстоящите дейности, предвидени в концепцията.

„За Столична община е чест и привилегия да си партнира с институции като Национална спортна академия. Благодарен съм на ръководството на НСА, че успя да се пребори за тази концепция. Тя е от изключителна важност за Столична община, тъй като съвпада и с нашите приоритети за инвестиции в спорт и младежки дейности. Въпросните зали, които ще се реализират в партньорство, са от изключителна важност и това е една стъпка, която ще се осъществи благодарение на НСА като водещ партньор“, изрази подкрепата на Столична община заместник-кметът Никола Барбутов.

„Физическото възпитание и спортът са в неразривна връзка с образованието, те са важна част от обучението на студентите. Поздравления за създадената концепция“, заяви Лидия Даскалова - представител на Министерството на образованието и науката в срещата.

Представителят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) - Ирина Йорданова акцентира върху връзката наука-бизнес-спорт като подчерта нейното значение и потенциал за реализация чрез обсъжданата концепция.

За Национална спортна академия концепцията предвижда модернизиране на студентско общежитие, изграждане на нова многофункционална спортна зала, основен ремонт на стадион № 4.

Концепцията включва още изготвяне на комплексни програми за десегрегация, превенция на вторична сегрегация против дискриминация, изграждане на две многофункционални спортни зали в столичните училища 55-то СУ „Петко Каравелов“ и 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“, изграждане на образователна, спортна и туристическа инфраструктура в Банско и Кюстендил.

Общ бюджет на КИТИ: 58 550 000 лв., от които: Общ размер на БФП: 43 850 000 лв. от Програма развитие на регионите 2021-2027 г.; Програма „Образование“: 750 000 лв. Съфинансиране НСА: 2 200 000 лв.; Финансови инструменти: 9 500 000 лв.

Публичното обсъждане бе организирано съвместно с Областен информационен център София-град и София-област, част от експертния съвет към Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион.

 
 


 
Facebook Twitter Share