НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6792650 Картинка 2325860 Картинка 11041074 Картинка 5355011 Картинка 9914168 Картинка 9047202 Картинка 9404759 Картинка 6524827 Картинка 8900744 Картинка 11103110

Трета научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в образованието“ 2024

Публикувано на 03 юли 2024

Регионално управление на образованието - София-област в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“, СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет София и Национален STEM център – София, проведе Трета научно-практическа конференция на тема: „Дигиталната трансформация в образованието“ 2024. Събитието премина при голям интерес в зала А1 на НСА.

Конференцията беше открита от Росица Иванова – началник на РУО – София-област, която подчерта значимостта на форума с оглед все по-сериозната необходимост от дигитална трансформация на образованието на всички равнища.

Зам.-ректорът по учебната работа доц. Христо Андонов приветства участниците от името на ректора проф. Красимир Петков и Академичното ръководство на НСА: „Чест е за мен да се обърна към организаторите и участниците в научно-практическата конференция „Дигиталната трансформация в образованието“. В съвременното общество все по-голяма е ролята на навлизането на технологиите и дигитализацията както в сферата на образованието, така и в спорта. Затова изключително много се радвам, че точно Национална спортна академия е домакин на третото издание на този, убеден съм, много важен форум. Пожелавам на всички ползотворна и успешна работа.“

Първите два доклада бяха на специалисти от НСА. „Дигитална трансформация във физическото възпитание и спорта“ бе темата на доц. Корнелия Найденова от катедра „Теория на физическото възпитание“. Доц. Вера Антонова – декан на факултет „Педагогика“, представи международния проект „SERVE – Ресурси за обучение по волейбол в дигитална среда“, в който участва и НСА.

Програмата на конференцията включваше над 20 доклада, изнесени от представители на НСА, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален STEM център и др. Тематичните направления на форума бяха: „Използване на изкуствен интелект в образователния процес“, „Креативна образователна STEM среда в училище“, „Създаване на дигитални ресурси за развитие на социално-емоционалните умения на деца и ученици“, „Създаване на интерактивни, мултимедийни и интернет-свързани учебни ресурси“ и „Изграждане на дигитална компетентност и медийна грамотност у учениците“.

 
 


 
Facebook Twitter Share