НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1214341 Картинка 10855783 Картинка 3466387 Картинка 7449709 Картинка 11203226 Картинка 1308864 Картинка 9514354 Картинка 11480302 Картинка 2131069 Картинка 7288551

Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Валентин Панайотов, ДН


Преподаватели- Проф. Красимир Петков, ДН; Доц. Валентин Панайотов, ДН; Доц. Евтим Лефтеров, доктор; Доц. Нели Янкова, доктор; Доц. Сашо Йорданов, доктор; Гл. ас. Венета Петкова, доктор; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор; Ас. Петя Дикова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Владимир Боянов, ДН; преп. Ивайло Капанджиев; преп. Анна Бакалова
Организатор уч.работа: Цветелина Митова - (02) 4014(259) 
Зала Бокс и фехтовка: (02) 4014(395)
Сектор Тежка атлетика Сектор Бокс и кикбокс Сектор Спорт за всички Сектор Фехтовка
Учебни материали

Информацията е поместена по сектори!

 
??????? ??? Facebook Twitter Share