НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8642945 Картинка 7921598 Картинка 9967337 Картинка 4276901 Картинка 11430990 Картинка 11964366 Картинка 5831629 Картинка 4501426 Картинка 708676 Картинка 8718991

Секция Български език

Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Мая Жилиева


Преподаватели- Гл. ас. Славка Петрова, доктор; ст.преп. Анелия Белберова; ст.преп. Мая Жилиева
Сектор "Езиково обучение – български език"

 
??????? ??? Facebook Twitter Share