НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1915833 Картинка 11824518 Картинка 5072442 Картинка 2480051 Картинка 5905109 Картинка 11121261 Картинка 6461625 Картинка 107918 Картинка 11184096 Картинка 4735023
Сектор СМС (Статистически методи в спорта)

Ръководител сектор: проф. Михаил Кончев доктор

Преподаватели: проф. Михаил Кончев, доктор | доц. Силвия Синигерова, доктор | гл. ас. Силвия Шандуркова, доктор
Хонорувани преподаватели: проф. Рени Дамянова, ДН, доц. Лиляна Петкова, доктор

Учебна документация на сектор Статистика

 

 

Документи за изтегляне
pdf file
Конспект по Статистически методи в спорта