НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4398511 Картинка 5687707 Картинка 8339248 Картинка 8192713 Картинка 1835567 Картинка 2869183 Картинка 5638274 Картинка 10490039 Картинка 2580253 Картинка 1265412
Катедра Футбол и тенис

Ръководител катедра
доц. Галина Очева, доктор вътр. +359 2 4014232  email: galina.ocheva@nsa.bg


Документи за изтегляне
doc file
Трета международна научна конференция
doc file
Първа международна научна конференция
doc file
Втора международна научна конференция
doc file
Кръгла маса по проблемите на спортната подготовка