НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 488989 Картинка 7262007 Картинка 4310914 Картинка 9182953 Картинка 3111087 Картинка 5073784 Картинка 5373572 Картинка 7367983 Картинка 9828950 Картинка 4951261
Катедра Футбол и тенис

Ръководител катедра
доц. Галина Очева, доктор вътр. +359 2 4014232  email: galina.ocheva@nsa.bg


Документи за изтегляне
doc file
Трета международна научна конференция
doc file
Първа международна научна конференция
doc file
Втора международна научна конференция
doc file
Кръгла маса по проблемите на спортната подготовка