НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН ; Проф. Зоя Горанова, ДН ; Проф. Николай Попов, ДН ; Проф. Румяна Ташева, доктор ; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор ; Доц. Димитър Ганчев, ДН ; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор ; Доц. Любомира Саздова, доктор ; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор ; Гл. ас. Денка Маринова, доктор ; Гл. ас. Надежда Попова ; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова ; Гл. ас. Стела Иванова, доктор ; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор ; Ас. Дянко Ванев ; Ас. Мирела Христова, доктор ; Ас. Христо Панов

 

??????? ??? Facebook Twitter Share