НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10357155 Картинка 3968732 Картинка 5138358 Картинка 10544268 Картинка 12271933 Картинка 12161909 Картинка 7659982 Картинка 4460593 Картинка 3653827 Картинка 10641503
Сектор Бейзбол и крикет


Преподаватели: гл. ас. Людмил Тренев, доктор

Специалността „Бейзбол” е разкрита в НСА „Васил Левски” в Треньорски факултет към катедра „Футбол и тенис” през 1994 г.,за да покрие нуждата от квалифицирани специалисти– треньори за спорта бейзбол. Приемът е от шест студенти редовна форма на обучение в бакалавърската програма.През учебната 2004/2005 г.секторът е преименуван в „Бейзбол и крикет”,като в специалността са приети първите студенти – специалисти по крикет, в редовна и задочна форма на обучение.

От 2002 г. спортовете бейзбол и крикет се изучават от студентите от Треньорски и Учителски факултет катосвободно избираеми предмети.

Лектори в специалността са били хон.преподавател Георги Димитров 1994/95г.,хон. преподавателРейналдоВеласко 1995/96 г.,1996/97г.,хон.преподавател Емил Насъпов 1997/99 г. , хон. преподавател Людмил Тренев1999/11г.,хон. преподавател Кузман Примджанов 2001–2003 г., хон. преподавател Ивайло Кацарски 2005–2008 г., хон. преподавателТакешиФуджимора 2010–2011 г.От 2006 г. лекционният материал се преподава от професор Николай Колев, доктор.

През учебната 2011–2012г. личният състав в сектора се състои от гл. ас. Людмил Тренев и хон. преподавателТакешиФуджимора.

Секторът участва редовнос доклади в научните конференции на катедра „Футбол и тенис”.

За спортното усъвършенстване и теоретичното израстване на студентите допринася итяхното активно участие в спортните клубове по бейзбол и крикет към НСА „Васил Левски”.

Клуб по бейзбол и софтбол „Лъвовете–НСА” е учреден през 2000 г. от преподаватели и студенти на НСА катедра „Футбол и Тенис”. Клубът участва редовно от 2000 г. в Националния шампионат на България по бейзбол и софтбол във всички възрастови групи: мъже, юноши старша, юноши младша, деца, жени и девойки.

Клубът е член на БФ Бейзбол и БФ Софтбол , както и на „littleLeague”.

Отборът на юноши старша възраст (до18 г.) се класира на трето място на турнира „Poni”, град Прага, Р.Чехия, през 2003 г.

Крикет клуб „НСА” е учреден 2002 г. Клубът е неизменен шампион на България от 2004 г. и играе основна роля в развитието на крикета в България .

От 2011 г. започна изграждането на първия спортен терен в НСА, който беше открит официално на 8 септември 2012 г. от Ректора на НСА доц. Пенчо Гешев и английския посланик Джонатан Алън. На същия терен бе проведен Европейски турнир по крикет Т 20 (815.09.2012 г.).