НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2416229 Картинка 8304141 Картинка 3836120 Картинка 9770992 Картинка 10684395 Картинка 12021221 Картинка 3222064 Картинка 8652405 Картинка 12191401 Картинка 4447228
Катедра Футбол и тенис

Ръководител катедра
доц. Галина Очева, доктор вътр. +359 2 4014232  email: galina.ocheva@nsa.bg


Документи за изтегляне
doc file
Трета международна научна конференция
doc file
Първа международна научна конференция
doc file
Втора международна научна конференция
doc file
Кръгла маса по проблемите на спортната подготовка