НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5685204 Картинка 7193800 Картинка 6146722 Картинка 2933118 Картинка 9110133 Картинка 2768978 Картинка 421939 Картинка 11885378 Картинка 3055539 Картинка 6382255
Катедра Здравни грижи

Ръководител катедра
доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор вътр. +359 2 4014403  email: antoaneta.dimitrova@nsa.bg
Преподаватели - проф. Мая Визева, дм | доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | доц. Пепа Бикова - Иванова, дм | доц. Петя Трендафилова, дм | гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор | ас. Даниела Станкева

Организатори учебна работа – Здравка Драганова и Елиза Йосифова 024014418 | dekanatozzgt@nsa.bg

Водещи преподаватели:

 • проф. Мая Визева, дм maya | vizeva@nsa.bg
 • доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | antoaneta.dimitrova@nsa.bg
 • доц. Пепа Бикова – Иванова, дм | pepa.bikova@nsa.bg
 • доц. Петя Трендафилова – Ванчева, дм | petya.trendafilova@nsa.bg
 • доц. д-р Мариана Ангелчева , доктор | mariana.angelcheva@nsa.bg
 • доц. д-р Ирен Цочева, дм | iren.tsocheva@nsa.bg
 • доц. д-р Свитлана Бачурска, дм | svitlana.bachurska@nsa.bg
 • доц. д-р Росен Михайлов, дм | rosen.mihailov@nsa.bg
 • доц. д-р Владимир Русимов, дм | vladimir.rusimov@nsa.bg
 • доц. д-р Стефка Мантарова, дм | stefka.mantarova@nsa.bg
 • доц. д-р Мария Еленкова, дм | maria.elenkova@nsa.bg
 • доц. Калина Андреевска, дф | kalina.andreevska@nsa.bg
 • ас. Даниела Станкева, доктор | daniela.stankeva@nsa.bg
 • ас. Людмила Костадинова, доктор | lyudmila.kostadinova@nsa.bg
Документи за изтегляне
pdf file
Конспекти "Медицинска сестра"