НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11428713 Картинка 9220868 Картинка 11868281 Картинка 11787487 Картинка 6011956 Картинка 639991 Картинка 10146500 Картинка 6448967 Картинка 995787 Картинка 6374941
Сектор Спортен масаж


Преподаватели: доц. Жанна Готова, доктор | гл. ас. Татяна Андонова | ас. Татяна Томова
Хонорувани преподаватели: гл. ас. Милчо Войников

Изисквания към студентите

Учебната дисциплина е задължителна за студентите от ТФ и свободно-избирама за УФ. Изучава се в VII семестър за редовно и в VIII семестър за задочно обучение.

1. Студентът се задължава да влиза в часовете по спортен масаж с подходящо облекло, уточнено от водещия преподавател.

2. За получаване на кредити по “Спортен масаж”, студентът трябва да присъства във всички практически занимания и успешно да положи изпит.

3. За проверка на теоретичните знания и практически умения в 6-то и 11-то занимание се провежда писмен текущ контрол с цифрови оценки, въз основа на който студентът може да се освободи от теоретичната част на изпита по спортен масаж.

4. За нормалното протичане на учебния процес по спортен масаж е изготвено учебно помагало (под формата на тетрадка), което е задължително за студентите.

5. Крайната оценка по спортен масаж се оформя след полагане на теоретичен (писмен) и практически изпит. С този изпит студентите от ТФ и УФ - редовно обучение получават 2 кредита, а тези от задочно обучение – 1 кредит.

Учебна литература

Желев В., Крайджикова Л. Масаж. Хигиенен, лечебен, спортен и козметичен. Авангард Прима, 2014.

Крайджикова, Л., М. Войников. Спортен масаж. Учебно помагало, С., 2004.

 

Конспект за изпит

по

СПОРТEН МАСАЖ

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

1. История на масажа – поява и развитие.

2. Физиологични основи на масажа: ефекти на отражение на различните масажни начини върху нервната система и общото функционално състояние на организма.

3. Физиологично въздействие на масажа върху кожата.

4. Физиологично въздействие на масажа върху мускулите.

5. Физиологично въздействие на масажа върху ставите и околоставните тъкани.

6. Физиологично въздействие на масажа върху лимфната система.

7. Физиологично въздействие на масажа върху сърдечносъдовата система.

8. Физиологично въздействие на масажа върху дихателната система и обмяната на веществата.

9. Физиологични и общи промени в организма при и след прилагане похватите за поглаждане и изстискване.

10. Физиологични и общи промени в организма при и след прилагане похватите за разтриване.

11. Физиологични и общи промени в организма при и след прилагане похватите за размачкване.

12. Физиологични и общи промени в организма при и след прилагане на ударно-вибрационните похвати и движения.

13. Физиологични и общи промени в организма при и след прилагане на различните видове апаратен масаж и топлинни, суховъздушни и водни процедури.

14. Хигиенни основи на масажа. Намазващи средства. Показания и противопоказания.

15. Особености на спортния масаж в зависимост от пола, соматотипа, възрастта, вида спорт и степента на травматизма.

16. Класификация на спортния масаж. Методи и форми. Подводен масаж и сауна.

17. Тренировъчен масаж.

18. Възстановителен масжа.

19. Предварителен масаж.

20. Масаж при травми на стави и мускули. Класфикация на травмите и особености на масажа.

ІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

21. Самомасаж – особености при прилагане на похватите и методически изисквания. Самомасаж на зона от предната или задната страна на тялото (по указание).

22. Методика и техники за изпълнение на похватите от І и ІІ масажен начин – поглаждане и изстискване – гръб или зона от долен крайник.

23. Методика и техники за изпълнение на похватите от ІІІ масажен начин – разтриване (стави и мускули).

24. Методика и техники за изпълнение на похватите от ІV масажен начин – размачкване – зона от горния крайник или гръдната област.

25. Методики и техники за изпълнение на похватите от V масажен начин – ударно–вибрационни похвати.

26. Масаж на гърди и корем.

27. Масаж на горен крайник – ръка, гривнена става и предмишница.

28. Масаж на горен крайник – лакътна става, мишница, рамо.

29. Масаж на долен крайник – стъпало (гръбна повърхност), глезенна става и подбедрица (предна страна).

30. Масаж на долен крайник – колянна става и бедро (предна страна).

31. Масаж на долен крайник - бедро и колянна става (задна страна).

32. Масаж на долен крайник – подбедрица, глезенна става и ходило (задна страна).

33. Масаж на гръб.

34. Масаж на поясна област и седалище.

35. Масаж на глава и раменен пояс.

36. Възстановителен масаж на долен крайник (задна страна).

37. Възстановителен масаж на горен крайник.

38. Предварителен масаж при предстартова треска.

39. Предварителен масаж при предстартова апатия.

40. Масаж при навяхване на глезенна става.