НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 777702 Картинка 709920 Картинка 3137620 Картинка 4254335 Картинка 7796119 Картинка 11165454 Картинка 9493566 Картинка 9119561 Картинка 10723773 Картинка 3082208
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал

Ръководител катедра
доц. Мариана Борукова, ДН вътр. +359 2 4014267  email: mariana_borukova@abv.bg
Организатор Учебна работа: Нели Петрова +359 2 4014209
Поддръжка Спортни съоръжения: Иван Шентов +359 2 4014209
Зала по хандбал: +359 2 4014261


Спортните игри в НСА - исторически бележки

След създаването на Висшето училище по телесно възпитаниие през 1942 г. спортните игри са представени с обща катедра, която така се и нарича - "Игри".
Първите преподаватели в нея са Георги Петков и Христо Хайтов.
Първата книга е издадена от първия Ректор проф. Георги Караиванов, завършил в Германия и Иван Гутев, завършил Висша школа за телесно възпитание в Будапеща. Книгата носи името "Игри - Правила за валиболъ, хазена, баскетболъ, ханбалъ, хилка, народна топка, футболъ и др". (Забележка: Спортните игри са въведени и развити в НСА през 40-те години на миналия век предимно от интелектуалци, а не спортисти, получили висшето си образование в Унгария).
През 1945 година е назначен Венцеслав Ангелов - като преподавател по практически предмети (футбол, хазена, кънки). Набелязани за бъдещи преподаватели до 1955 год. са: Драгомир Стоянов – волейбол, Драгомир Кирков – баскетбол, Стоян Петров – футбол. Те са от ІV-ти випуск и са назначени през 1949 год. с решение на АС .
Първи преподаватели по спортни игри са: Димитър Печеняков от 1942 до 1949 г. (волейбол). Христо Хайтов (волейбол), Георги Петков от 1942 до 1945 г. (баскетбол).
По-късно са назначени Веселин Генков от 1945 г. (баскетбол). Венцеслав Ангелов от 1948 г. по практически дисциплини, Петко Щерев до 1951 г. – по волейбол и хазена.
Катедра Спортни игри се формира след 1948 – 1949 год.
Длъжността завеждащ катедра "Спортни игри " са заемали Живко Филипов, Ема Герон, Петко Щерев, Венцислав Ангелов.

   В сборната катедра са работели като преподаватели по дисциплините както следва:

  • Баскетбол: Веселин Темков- от 1945 г., Драгомир Кирков – 1949 г., Кръстина Гьошева – 1955 г., Васил Пелтеков- 1957 г. Цветан Желязков – 1971 г., Кирил Семов – 1971 г., Нейчо Нейчев – 1971 г.
  • Волейбол: Петко Щерев 1951 г., Валентин Анков – 1951 г., Драгомир Стоянов – 1952 г., Анна Крумова – 1955 г., Димитър Гигов – след 1960 г., Димитър Захариев от 1971 г.
  • Тенис: Ценко Кръчмарски – до 1954 г., Игор Подолски - до 1957г., Христо Кутровски - от 1957 г., Ангел Пенчев – след 1964 г.
  • Тенис на маса: хонорувани преподаватели: Любен Бочев – 1957-1958 г., Владимир Хаджистоянов - 1957-1958 г., Ангел Калчев – 1958-1961 г., Любомир Грамчев 1971–1972 г., Йото Дряновски - от 1962 г. Исак Коен – след 1966 г., Никола Аладжов – 1992 г.
  • Хандбал: Петко Щерев – след 1959 г., Никола Кръстев- от 1959 г., Александър Върбанов – от 1970 г., Иван Киров.
  • Футбол: Венцислав Ангелов – от 1947 г., Стоян Петров – от 1949 г. , Никола Кръстев – 1955 – 1959 г. , Никола Аладжов – от 1956 г., Георги Янков - от 1963 до 1970 г.


Отборът на ВИФ - финалист за Купата на България през 1953 г.
Отляво-надясно: Сава Милчев, Любомир Йончев, Стефан Николов, Методи Йосифов,
Стоян Коларов. Горе са Иван Колев и Никола Аладжов.


1966 г. Преподаватели от ВИФ - шампиони по волейбол на Съюза на българските учители
Отляво-надясно: Ана Крумова, Драго Стоянов, Кръстина Гьошева, Васил Пелтеков,
Никола Аладжов, Васил Господинов

Около 1970 година

Известни преподаватели на ВИФ,
лидери в развитието на българския спорт, 
на баскетболната площадка.

Снимката е направена в старата сграда на ВИФ - ул. Гургулят 1.

Отляво-надясно:

Никола Аладжов
Александър Върбанов (с гръб)
Димитър Дражев
Драго Стоянов
Васил Пелтеков


1980 г. Кандидат-студентски изпит по спортни игри.
В комисията участват (отляво-надясно): Илия Бояджиев (техн.сътрудник), Росица Църова (баскетбол), Александър Върбанов (хандбал), Драгомир Кирков (баскетбол), Богдан Кючуков (волейбол), Никола Аладжов (футбол)


1981 г. ВИФ - шампион по тенис на маса на Висшите учебни заведения (за преподаватели)
Отляво-надясно: Исак Коен, Никола Аладжов и Йото Дряновски. Коен и Дряновски са между пионерите на тениса на маса у нас и дългогодишни преподаватели по дисциплината.

През 1970 сборната катедра Спортни игри се разделя на две отделни катедри:
     а) катедра Футбол и тенис. 
     б) катедра Баскетбол, волейбол, хандбал

Исторически бележки за развитието на отделните спортове в катедрата можете да намерите в рубриките на отделните сектори

Снимки от историята на катедрите по спортни игри на НСА можете да намерите ТУК