НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11061388 Картинка 11155361 Картинка 329018 Картинка 9009571 Картинка 6544428 Картинка 2435468 Картинка 10879381 Картинка 8430552 Картинка 9141863 Картинка 10082333
Катедра Лека атлетика

Ръководител катедра
доц. инж. Григор Гутев, доктор вътр. +359 2 4014297  email: grigor.gutev@gmail.com
Преподаватели - проф. Марин Гъдев, ДН | проф. Огнян Миладинов, ДН | проф. Апостол Славчев, доктор | проф. Юлиан Карабиберов, доктор | доц. Валентин Фильов, доктор | доц. Ивайло Лазаров, доктор | доц. Йозеф Брогли, доктор | доц. Пламен Нягин, доктор | доц. Румяна Карапетрова, доктор | доц. Софка Попова, доктор | гл. ас. Ива Димова, доктор | гл. ас. Петър Пеев | гл. ас. Тереза Маринова, доктор | ас. Борис Воденичаров, доктор | ас. Ганка Иванова | ас. Петя Петкова, доктор | доц. инж. Григор Гутев, доктор | Димитринка Шолева

Организатор уч.работа: Димитринка Шолева +359 2 4014298
Закрита лекоатлетическа писта: +359 2 4014295
Е-mail на катедрата: nsa_athletics@abv.bg
Документи за изтегляне
pdf file
Конспект - Методика на обучението и преподаване
pdf file
Конспект - Специалност
pdf file
Конспект - Техника и правилознание
pdf file
Конспект - Кондиционна подготовка и спорт