НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2093951 Картинка 4903405 Картинка 9282989 Картинка 8178029 Картинка 9689818 Картинка 12090945 Картинка 12286329 Картинка 2088519 Картинка 3241890 Картинка 8541236
Сектор Сумо


Преподаватели: гл. ас. Христо Христов, доктор

 
Документи за изтегляне
pdf file
СУМО 1ви КУРС- СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК, РИТУАЛИ, ЕКИПИРОВКА
pdf file
СУМО 1ви КУРС-ИСТОРИЯ НА СУМОТО В СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ
pdf file
СУМО 2ри КУРС-ИЗДРЪЖЛИВОСТ, ГЪВКАВОСТ, ЛОВКОСТ
pdf file
СУМО 2ри КУРС-СИЛА И БЪРЗИНА В СУМО
pdf file
СУМО 2ри КУРС-ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СУМИСТА
pdf file
СУМО 3ти КУРС -КОНТРОЛ НА ПОДГОТОВКАТА
pdf file
СУМО 3ти КУРС-БИОМЕХАНИЧЕН АНАЛИЗ И СИЛИ В СУМОТО
pdf file
СУМО 3ти КУРС-ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕННОСТИ В ПОДГОТОВКАТА НА СУМИСТИТЕ