НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3651183 Картинка 3408917 Картинка 8554579 Картинка 8956591 Картинка 3996905 Картинка 10047513 Картинка 901550 Картинка 6401399 Картинка 8091092 Картинка 3746249

Катедра Технически и ледени спортове

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Иван Колев, ДН


Преподаватели- Проф. Иван Ачкаканов, ДН; Доц. Димитър Илиев, доктор; Доц. Иван Колев, ДН; Доц. Руслан Христов, доктор; Доц. Юри Вълев, доктор; Гл. ас. Михаил Оцетов, доктор; Гл. ас. Радислав Атанасов, доктор; Гл. ас. Татяна Йорданова, доктор
Хонорувани преподаватели- Гл. ас. Владимир Илиев; преп. Николай Л.Димитров; преп. Калояна Тодорова; преп. Георги Шаров; Доц. Петър Дойчев, доктор
Сектор Колоездене Сектор Автомобилизъм Сектор Спортна стрелба Сектор Шахмат Сектор Стрелба с лък Сектор Конен спорт Сектор Ледени спортове Сектор Спортни шейни Сектор Кърлинг Сектор Хокей на лед
Новини от катедрата Изтъкнати спортисти

 

??????? ??? Facebook Twitter Share