НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8401431 Картинка 6292469 Картинка 3350484 Картинка 10155633 Картинка 5599937 Картинка 2313164 Картинка 12043030 Картинка 9216677 Картинка 4767354 Картинка 1704132
Катедра Футбол и тенис

Ръководител катедра
доц. Галина Очева, доктор вътр. +359 2 4014232  email: galina.ocheva@nsa.bg

Спортните игри в НСА - исторически бележки

След създаването на Висшето училище по телесно възпитаниие през 1942 г. спортните игри са представени с обща катедра, която така се и нарича - "Игри".
Първите преподаватели в нея са Георги Петков и Христо Хайтов.
Първата книга е издадена от първия Ректор проф. Георги Караиванов, завършил в Германия и Иван Гутев, завършил Висша школа за телесно възпитание в Будапеща. Книгата носи името "Игри - Правила за валиболъ, хазена, баскетболъ, ханбалъ, хилка, народна топка, футболъ и др". (Забележка: Спортните игри са въведени и развити в НСА през 40-те години на миналия век предимно от интелектуалци, а не спортисти, получили висшето си образование в Унгария).
През 1945 година е назначен Венцеслав Ангелов - като преподавател по практически предмети (футбол, хазена, кънки). Набелязани за бъдещи преподаватели до 1955 год. са: Драгомир Стоянов – волейбол, Драгомир Кирков – баскетбол, Стоян Петров – футбол. Те са от ІV-ти випуск и са назначени през 1949 год. с решение на АС .
Първи преподаватели по спортни игри са: Димитър Печеняков от 1942 до 1949 г. (волейбол). Христо Хайтов (волейбол), Георги Петков от 1942 до 1945 г. (баскетбол).
По-късно са назначени Веселин Генков от 1945 г. (баскетбол). Венцеслав Ангелов от 1948 г. по практически дисциплини, Петко Щерев до 1951 г. – по волейбол и хазена.
Катедра Спортни игри се формира след 1948 – 1949 год.
Длъжността завеждащ катедра "Спортни игри " са заемали Живко Филипов, Ема Герон, Петко Щерев, Венцислав Ангелов.

   В сборната катедра са работели като преподаватели по дисциплините както следва:

  • Баскетбол: Веселин Темков- от 1945 г., Драгомир Кирков – 1949 г., Кръстина Гьошева – 1955 г., Васил Пелтеков- 1957 г. Цветан Желязков – 1971 г., Кирил Семов – 1971 г., Нейчо Нейчев – 1971 г.
  • Волейбол: Петко Щерев 1951 г., Валентин Анков – 1951 г., Драгомир Стоянов – 1952 г., Анна Крумова – 1955 г., Димитър Гигов – след 1960 г., Димитър Захариев от 1971 г.
  • Тенис: Ценко Кръчмарски – до 1954 г., Игор Подолски - до 1957г., Христо Кутровски - от 1957 г., Ангел Пенчев – след 1964 г.
  • Тенис на маса: хонорувани преподаватели: Любен Бочев – 1957-1958 г., Владимир Хаджистоянов - 1957-1958 г., Ангел Калчев – 1958-1961 г., Любомир Грамчев 1971–1972 г., Йото Дряновски - от 1962 г. Исак Коен – след 1966 г., Никола Аладжов – 1992 г.
  • Хандбал: Петко Щерев – след 1959 г., Никола Кръстев- от 1959 г., Александър Върбанов – от 1970 г., Иван Киров.
  • Футбол: Венцислав Ангелов – от 1947 г., Стоян Петров – от 1949 г. , Никола Кръстев – 1955 – 1959 г. , Никола Аладжов – от 1956 г., Георги Янков - от 1963 до 1970 г.


Отборът на ВИФ по баскетбол - финалист за Купата на България през 1953 г.
Отляво-надясно: Сава Милчев, Любомир Йончев, Стефан Николов, Методи Йосифов,
Стоян Коларов. Горе са Иван Колев и Никола Аладжов.


1966 г. Преподаватели от ВИФ - шампиони по волейбол на Съюза на българските учители
Отляво-надясно: Ана Крумова, Драго Стоянов, Кръстина Гьошева, Васил Пелтеков,
Никола Аладжов, Васил Господинов

Около 1970 година

Известни преподаватели на ВИФ,
лидери в развитието на българския спорт, 
на баскетболната площадка.

Снимката е направена в старата сграда на ВИФ - ул. Гургулят 1.

Отляво-надясно:

Никола Аладжов
Александър Върбанов (с гръб)
Димитър Дражев
Драго Стоянов
Васил Пелтеков


1980 г. Кандидат-студентски изпит по спортни игри.
В комисията участват (отляво-надясно): Илия Бояджиев (техн.сътрудник), Росица Църова (баскетбол), Александър Върбанов (хандбал), Драгомир Кирков (баскетбол), Богдан Кючуков (волейбол), Никола Аладжов (футбол).


1981 г. ВИФ - шампион по тенис на маса на Висшите учебни заведения (за преподаватели)
Отляво-надясно: Исак Коен, Никола Аладжов и Йото Дряновски. Коен и Дряновски са между пионерите на тениса на маса у нас и дългогодишни преподаватели по дисциплината.

През 1970 сборната катедра Спортни игри се разделя на две отделни катедри:
     а) катедра Футбол и тенис. 
     б) катедра Баскетбол, волейбол, хандбал

След разделянето на катедрата по спортни игри към катедра Футбол и тенис се образуват секторите Футбол, Тенис, Тенис на маса и Ръгби, а по-късно към катедрата се добавят и нови спортове: бейзбол, крикет, бадминтон, хокей на трева, голф.

Завеждащи катедра "Футбол и тенис" през годините са били: 1. Венцеслав Ангелов, 2. проф. Ангел Шишков (1984 – 1993г.), 3. проф. Лъчезар Димитров - сега.

Исторически бележки за развитието на отделните спортове в катедрата можете да намерите в рубриките на отделните сектори

Снимки от историята на катедрите по спортни игри на НСА можете да намерите ТУК