НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2489938 Картинка 493873 Картинка 2468570 Картинка 6001264 Картинка 6880923 Картинка 8769864 Картинка 140211 Картинка 10345605 Картинка 8874582 Картинка 10468296
Катедра Футбол и тенис

Ръководител катедра
доц. Галина Очева, доктор вътр. +359 2 4014232  email: galina.ocheva@nsa.bg


Документи за изтегляне
doc file
Трета международна научна конференция
doc file
Първа международна научна конференция
doc file
Втора международна научна конференция
doc file
Кръгла маса по проблемите на спортната подготовка