НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9299528 Картинка 2904541 Картинка 9725983 Картинка 2751103 Картинка 10927722 Картинка 11163417 Картинка 706615 Картинка 7730485 Картинка 2022571 Картинка 12144731
Катедра Футбол и тенис

Ръководител катедра
доц. Галина Очева, доктор вътр. +359 2 4014232  email: galina.ocheva@nsa.bg

Компютърно-информационен център на катедра Футбол и тенис

 

Ръководител

инж. Здравко Стоянов Стоенчев

Звършил е кибернетика в ТУ-София.
Има следдипломна квалификация в СУ- „Педагогика и психология” и в НСА „Тенис”.
Владее писмено и говоримо английски и руски език. 
Преди е бил  преподавател по информатика и технологии в няколко училища и в научен институт в гр. Пловдив.
Бил е треньор по тенис на корт.