НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10376046 Картинка 366541 Картинка 1370175 Картинка 3682425 Картинка 2393198 Картинка 10992127 Картинка 103946 Картинка 7606309 Картинка 3644444 Картинка 11577548
Катедра Футбол и тенис

Ръководител катедра
доц. Галина Очева, доктор вътр. +359 2 4014232  email: galina.ocheva@nsa.bg


Документи за изтегляне
doc file
Трета международна научна конференция
doc file
Първа международна научна конференция
doc file
Втора международна научна конференция
doc file
Кръгла маса по проблемите на спортната подготовка