НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7644794 Картинка 2085115 Картинка 4820441 Картинка 6154329 Картинка 5575446 Картинка 1672670 Картинка 3870933 Картинка 5938739 Картинка 5626103 Картинка 1189005

Сектор Биомеханика


Преподаватели- Доц. Блага Трайкова, доктор ; Гл. ас. Иван П.Иванов
Хонорувани преподаватели- Доц. Огнян Тишинов, доктор

Лаборатория по биомеханика Конспект
 

Национална спортна академия "Васил Левски"
Лаборатория по биомеханика и двигателен контрол

Мисия
Основната цел на лабораторията е повишаване на качеството на обучението и развиване на спортната наука.

Оборудване
Лабораторията е оборудвана с едни от най-модерните аналитични и измервателни системи достъпни в момента, както и някои специално изработени приспособления.
Оборудването е способно да изпълнява всички кинематични и динамични измервания, нужни за анализа на човешките способности в спортната наука.

Системи
Ariel Computerised Exercise System (ACES)
Софтуерната система ACES е компютъризирана система за упражнения, която автоматично наблюдава, контролира и променя съпротивлението и скоростта, докато бива използвана.
Може да бъде използвана изотонично, изокинетично и изометрично. Системата записва измервания в движенията, силата и издръжливостта с капацитет за съхранение и бъдещо сравнение на записите.

Ariel Performance Analysis System (APAS)
APAS е 3D базирана програма за анализиране, с възможносттите да записва видео от няколко различни камери едновременно.

Софтуерът APAS интегрира компютърен и видео обработващ хардуер със софтуерни модули, които могат да събират, обработват, анализират и представят данни.

High Speed Dual Camera Digital Imaging System
Системата записва поредица от дигитални образи със честота от 500 кадъра за секунда.


Заснетия материал от двете камери (или част от него) може да бъде прегледан със зададена от потребителя честота на възпроизвеждане на образа (кадри за секунда), кадър по кадър или на стоп-кадър.Информацията може също така да бъде запазена за бъдещо анализиране на двигателните характеристики.

LAXTHA QEMG-4 System
QEMG-4 е четири канално, дигитално ЕМГ измервателно и анализиращо оборудване, базирано на PC и RS-232C обмяна на данни. 

Системата има функции за измерване, добиване, анализиране и съхранение на данните от ЕМГ.

F-Scan

Системата улавя динамичното налягане на боси крака в реално време, представяйки информацията в 2D и 3D анимиран цветен дисплей, и позволява съхранение на информацията за бъдещо преразглеждане и анализ.

Accelerometric system

Системата за ускорение е базирана на PC и RS-232C обмяна на данни и позволява измерване на ускорения в три независими посоки и съхранение на информацията с цел бъдещо преразглеждане и анализ.

Tensometric system
Тензометричната система е специално конструирана за нуждите на лабораторията. 

Базирана е на PC и RS-232C обмяна на данни, позволява измерване на напрежение, COF траектория и баланс и съхранява информацията за бъдещо преразглеждане и анализ.


Dynamometric system
Динамометричната система също е специално конструирана за нуждите на лабораторията.
Базирана е на PC и RS-232C обмяна на данни, позволява измерване на измененията в напрежението (силата) и съхранение на данните за бъдещо преразглеждане и анализ.----


Основни научно-изследователски области :


  1. Изследователска дейност в областта на функционалната анатомия, както и в областта на възстановяването;
  2. Развитие на двигателен контрол у деца, възрастни и специални групи;
  3. Анализи на спортните постижения при начинаещи и елитни атлети в различни спортове.

 

     
 
 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share