НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Отлага се конференцията "Личност, мотивация, спорт"

Уважаеми колеги,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната планираната за 29.05. 2020 ежегодна научна конференция "Личност, мотивация, спорт" се отлага за есента. Допълнително ще съобщим новата дата за провеждането и. Надяваме се, че всички ще запазим дръзновението и вдъхновението си и есента ще проведем заедно 25-ят научен форум на катедра "Психология, педагогика и социология" към НСА.


    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share