НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Михаил Михайлов

На 16.09.2020 г. от 14.00 часа в Зала А-3, НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Михаил Любомиров Михайлов на тема: “Комплексна система за контрол и оценка на специфичната работоспособност в скалното катерене“ за придобиване на научната степен “Доктор на науките” в професионално направление 7.6. Спорт.

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 667/25.06.2020 г.

Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн – председател на журито
2. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор
3. Доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор
Резервен член: доц. Павел Симеонов Йорданов, доктор      


Външни членове:
1. Проф. Доротеа Георгиева Стефанова-Гачева, дн – пенсионер
2. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн – пенсионер
3. Доц. Александър Ангелов Цветков, доктор - пенсионер
4. Доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор – пенсионер
Резервен член: проф. Димитър Танев Кайков, дн – пенсионер

 

Рецензенти:
Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор
Проф. Доротеа Георгиева Стефанова-Гачева, дн

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share