НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Бавария финансира стипендиантска програма за 2021/2022 година

 

 

Министерството на образованието и науката информира висшите училища в страната и НПСС за стартирането на стипендиантска програма за 2021/2022 година, финансирана от Свободната държава Бавария (статут на федерална провинция във ФР Германия).

След конкурс ще се предоставя едногодишна стипендия на дипломирали се студенти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.

Стипендията в размер на 853 евро на месец ще финансира магистратура или докторантура в държавни университети в Бавария. Първоначално тя се отпуска за една година, като може да бъде удължавана два пъти (до три години общо). Може, също така, да бъде финансиран едногодишен престой в Бавария за изследвания в рамките на докторантура, правена в страната на произход.

Крайният срок за кандидатстване за стипендията е 1 декември 2020 г. (дата на получаване).

 

За повече информация:

Bayerisches Hochschulzemtrum fur Mittel-, Ost- undSudosteuropa

Адрес: Universitatsstr. 31, D-93053 Redensburga Deutschland

Tel.: +49 0941 943 5046

E-mail: info@bayhost.de

            http://www.byahost.de/

 

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share