НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4212991 Картинка 9487252 Картинка 9111450 Картинка 4514324 Картинка 7959331 Картинка 11494475 Картинка 11964383 Картинка 3708662 Картинка 9180351 Картинка 10786767

Важно за студентите от факултет „Педагогика“

Уважаеми колеги,

Във връзка с епидемичната обстановка и рисковете, свързани с нея, Министерство на образованието и науката ще създаде резерв от учители по физическо възпитание и спорт, които при необходимост да се включат в образователния процес през настоящата учебна година.

Студентите от ОКС „Бакалавър“ III и IV курс от факултет „Педагогика“ и студентите в ОКС „Магистър“ специалност „Физическо възпитание и спорт“, които желаят да се включат, трябва да направят регистрация на адрес https://trademarket.mon.bg/login/student .

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share