НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

С реновирана база и нови програми НСА открива учебната година

Национална спортна академия „Васил Левски“ приключи успешно подготовката за посрещане на своите първокурсници и създаване на по-добри условия за пълноценно провеждане на учебния процес през новата академична учебна година.

Въпреки ограниченията, наложени от епидемиологичната обстановка, бе осъществена много интензивна програма за реконструкция и модернизация на важни обекти от инфраструктурата и цялостния облик на Академията – Многофункционална спортна зала, Аула Максима, ПУСБ „Проф. Иван Стайков“ на Витоша, ПУСБ „Проф. Никола Хаджиев“ на Боровец, плувен басейн на НСА – „Мадара“ и др.

Днес студентите ще имат на разположение обновени зали, съблекални, нова библиотека, подобрено информационно обслужване, нови програми за обучение, които създават възможности за работа в извънредни условия, разширени възможности за специализация, включително и по програма „Еразъм“ в чужбина.

Най-голямата грижа на ръководството е осигуряването на безопасни условия за обучение, съобразени изцяло с издадените заповеди на министрите на здравеопазването, на образованието и на младежта и спорта във връзка с епидемичната обстановка и гарантиране на настаняването на всички студенти, имащи нужда от общежитие. Тази година ще се предприемат извънредни мерки в това отношение, тъй като в нашата основна база – общежитие блок 15, се осъществява цялостна модернизация. Същата предстои и за общежитието ни в блок 61, за което ръководството осигури финансови средства чрез Министерството на образованието и науката. По този начин, след една година, студентите на НСА „Васил Левски“ ще имат едни от най-добрите битови условия.

Ключова роля за добрата организация на учебната работа през новия семестър имат ръководствата на катедри и специалности. Наред с осигуряването на качествена подготовка на младите специалисти, тази година особено внимание ще се обърне върху педагогическата работа с първокурсниците, с оглед тяхното бързо и пълноценно интегриране. Приобщаването на студентите към цялостния академичен живот в учебно, спортно и научно отношение е мисия, която ни гарантира успеха.

Всички преподаватели и студенти, тази година, ще имат възможност да се запознаят и да се приобщят към инициативите за подготовка на 80-годишнината на НСА „Васил Левски“, които имат ключово значение в изпълнение на мандатната програма на ректора, проф. Николай Изов, за развитие на Академията до 2023 година.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share