НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Покана за кръгла маса в УНСС на 21 октомври 2020 г.

По случай 100-годишнината на Университета за национално и световно стопанство и навършването на една година от създаването на Камарата на преподавателите от висшето образование Университетът и Камарата организират кръгла маса на тема: „Организационни аспекти на управлението на риска в системата на висшето образование“. 

Научният форум ще се проведе на 21 октомври, от 10.00 часа в Голямата конферентна зала на УНСС. 

На кръглата маса ще бъдат дискутирани актуални въпроси в следните тематични направления: 

1. Теоретични и методологични аспекти на управлението на риска в системата на висшето образование. 
2. Проблеми и решения в процеса на управлението на риска във висшите училища. 
3. Външни и вътрешни рискове и предизвикателства пред системата на висшето образование у нас. 

За желаещите да участват с доклад, изказване или да бъдат слушатели са приложени изискванията към научните доклади и регистрационната форма за участие в кръглата маса:
Документи

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share