НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7244064 Картинка 2032733 Картинка 5163507 Картинка 9436948 Картинка 12230648 Картинка 6355815 Картинка 7365239 Картинка 1017105 Картинка 3889858 Картинка 3360754

Онлайн информационен ден за COST

 
COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) е финансираща организация за научноизследователски и иновационни мрежи.
COST помага да се свържат изследователски инициативи в цяла Европа и извън нея и дават възможност на изследователите и иноваторите да развиват своите идеи във всяка научна и технологична област, като ги споделят със своите колеги. COST Action са т.нар. bottom-up мрежи с продължителност от четири години, които стимулират научните изследвания, иновациите и кариерата.

Основните характеристики на COST дейностите са:
  • Отворени и приобщаващи
  • Мулти и интердисциплинарни
  • Общоевропейски

Онлайн информационният ден за COST ще се проведе на 23 февруари 2021 г. от 10:30 (българско време; 09:30 CET). Събитието ще позволи на участниците да научат за ролята на COST за насърчаване и разпространение на научните постижения, ролята и въздействието на програмата COST и как да кандидатстват или да се свържат с COST Action.

Програмата на събитието и линк към уебинара можете да намерите като проследите тoзи линк.


 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share